MÓWIENIE 1 EN [#140_111]

PART 1A Warm-up questions [ max. 2 minutes ]
 • What’s your name? Can you spell it?
 • What do you do?
PART 1B Questions [ 6-7 minutes ]
Tell us about the last time you ate something unusual
 • Do you prefer eating at home or in restaurants? Why?
 • When did you last cook /help to cook something?
 • What kind of foreign food would you like to try?
Tell us how people spend Easter in Poland
 • Where did you spend last Christmas?
 • Which do you prefer Christmas or Easter?
 • Would you like to spend Easter or Christmas abroad? Why?/Why not?
PART 2 Role-play [ max. 3 minutes ]
Jesteś na stacji benzynowej.
 • chcesz zapłacić za benzynę i kupić kawę
 • odpowiedz – Ford/espresso
 • powiedz, że chcesz umyć samochód i zapytaj o cenę
Egzaminator rozpoczyna rozmowę
Jesteś pracownikiem stacji benzynowej
 • zapytaj, który samochód i jaką kawę chce kupić
 • podaj cenę - $60
 • program krótki $7, program długi $12; zapytaj, który program wybiera
 • potwierdź i podaj cenę końcową
Rozpocznij rozmowę