MÓWIENIE 1 RU [#220_199]

Часть 1A вопросы для разминки [ макс. 2 минуты ]
 • Где Вы родились?
 • Где Вы живёте?
Часть 1B вопросы [ 6-7 минут ]
Опишите любой номер в гостинице
 • Какие удобства для посетителей предлагают гостиницы?
 • В каких гостиницах вы побывали и где это было?
 • Кто обычно работает в гостиницах?
Расскажите о своих увлечениях
 • Какие увлечения, по- вашему, бывают у молодых людей?
 • Чем вы увлекались в детстве?
 • Какие самые необычные увлечения у людей?
Часть 2 диалог по ролям [ макс. 3 минуты ]
Jesteś bratem gzaminatora. Prosi cię o pomoc przy organizacji swoich urodzin
 • Wyraź zgodę i powiedz od czego byś ty rozpoczął przygotowania
 • Poinformuj brata, jakie potrawy lubią goście
 • Wymieniasz potrzebne produkty i ich ilość
 • Wyrażasz zgodę i proponujesz środek transportu
Rozmowę rozpoczyna egzaminator
Jesteś bratem zdającego. Prosisz go o pomoc przy organizacji swoich urodzin
 • Czy możesz mi pomóc zorganizować moje urodziny?
 • Rozumiem. A jakie jedzenie przygotować?
 • A jakie i ile produktów trzeba kupić na 8 osób?
 • Nie poradzę sobie z organizacją. Czy możesz mi pomóc przy zakupach i przygotowaniu
Rozpocznij rozmowę