MÓWIENIE 1 RU [#172_159]

Часть 1A вопросы для разминки [ макс. 2 минуты ]
 • Где Вы родились?
 • Где Вы живёте?
Часть 1B вопросы [ 6-7 минут ]
Опишите комнату в доме или в квартире.
 • На чём можно доехать к месту вашего проживания?
 • Что в последнее время вы купили для дома?
 • Что бы вы изменили в вашей квартире, доме?
Расскажите нам как вы поступили в армию
 • Какие минусы работы военнослужащего?
 • Кто может в Польше поступить в армию?
 • Какими чертами должен обладать военнослужащий?
Часть 2 диалог по ролям [ макс. 3 минуты ]
Jesteś bratem egzaminatora
 • W rozmowie telefonicznej pytasz brata gdzie spędził urlop
 • Opowiadasz mu o tym , jak ty spędziłeś swoje urodziny, kiedy on był na wyjeździe
 • Uważasz , że wszyscy świetnie się bawili
 • Opowiadasz mu, jakie prezenty otrzymałeś i który ci się najbardziej podobał.
Rozpocznij rozmowę
Jesteś bratem zdającego
 • Byłeś na urlopie w Grecji, ale wiesz , że brat świętował swoje urodziny
 • Wyrażasz zadowolenie i pytasz jak bawili się goście
 • Pytasz, jakie prezenty otrzymał brat
 • Składasz bratu życzenia urodzinowe
Rozmowę rozpoczyna zdający