MÓWIENIE 1 RU [#220_209]

Часть 1A вопросы для разминки [ макс. 2 минуты ]
 • Где Вы родились?
 • Где Вы живёте?
Часть 1B вопросы [ 6-7 минут ]
Опишите любую воинскую часть
 • Где в вашей воинской части можно заниматься спортом?
 • Сколько человек работает в вашей воинской части?
 • Как можно доехать в вашу воискую часть?
Расскажите о своём дне на языковых курсах
 • Какие иностранные языки вы знаете?
 • Что даёт знание иностранных языков?
 • Что вам давалась трудно в учёбе русского языка?
Часть 2 диалог по ролям [ макс. 3 минуты ]
Jesteś bratem gzaminatora. Prosi cię o pomoc przy organizacji swoich urodzin
 • Wyraź zgodę i powiedz od czego byś ty rozpoczął przygotowania
 • Poinformuj brata, jakie potrawy lubią goście
 • Wymieniasz potrzebne produkty i ich ilość
 • Wyrażasz zgodę i proponujesz środek transportu
Rozmowę rozpoczyna egzaminator
Jesteś bratem zdającego. Prosisz go o pomoc przy organizacji swoich urodzin
 • Czy możesz mi pomóc zorganizować moje urodziny?
 • Rozumiem. A jakie jedzenie przygotować?
 • A jakie i ile produktów trzeba kupić na 8 osób?
 • Nie poradzę sobie z organizacją. Czy możesz mi pomóc przy zakupach i przygotowaniu
Rozpocznij rozmowę